::: Sitemap Chinese Version中文 PrintPrint Friendly search help
About ASIAA > Committee

Committee

Appointment and Promotion Chair: You-Hua Chu
Chin-Fei Lee, Hiroyuki Hirashita, Keiichi Umetsu, Ming-Jye Wang, Paul Ho, Shiang-Yu Wang
Award Nomination Chair: You-Hua Chu
Keiichi Umetsu, Naomi Hirano, Wei-Hao Wang
Building and Safety Chair: Chin-Fei Lee, Tse-Jun Chen
Chao-Te Li, Chih-Yi Wen, Jen-Hung Wang, Kazushi Sakamoto, Wei-Hao Wang
Colloquium Chair: Ke-Jung Chen
Hau-Yu Liu, Hsi-Wei Yen, Min-Kai Lin, Teppei Okumura, Ya-Wen Tang
Computing Chair: Hiroyuki Hirashita
Chin-Fei Lee, Ke-Jung Chen, Ya-Wen Tang, Yao-Huan Tseng
Education and Public Outreach Chair: Jen-Hung Wang
Keiichi Asada, Lung-Yih Chiang, Ted Huang, Yao-Huan Tseng, Yuh-Jing Hwang
Faculty Search Chair: Keiichi Umetsu
Hiroyuki Hirashita, Hsien Shang, Li-Hwai Lin, Naomi Hirano, Patrick Koch, Shiang-Yu Wang
Ombudsmen Chair: Ming-Jye Wang
Kazushi Sakamoto, Li-Hwai Lin, Pin-Gao Gu, Satoki Matsushita, Yuh-Jing Hwang
Performance Evaluation Chair: You-Hua Chu
Chin-Fei Lee, Shiang-Yu Wang
Project Evaluation Chair: Shiang-Yu Wang
Geoffrey Bower, Hsien Shang, Kazushi Sakamoto, Keiichi Asada, Li-Hwai Lin, Michihiro Takami, Ming-Jye Wang, Ming-Tang Chen, Naomi Hirano, Patrick Koch
Research Manpower Chair: Wei-Hao Wang
Min-Kai Lin, Satoki Matsushita, Sheng-Yuan Liu, Teppei Okumura, Yen-Ting Lin
Social Activity Chair: Johnson Han
Chih-Yi Wen, Homin Jiang, Lung-Yih Chiang
Space Utilization Chair: Ming-Jye Wang
Chao-Te Li, Homin Jiang, Johnson Han, Pin-Gao Gu
Summer Student Chair: Yoichi Oyama
Hau-Yu Liu, Hsi-Wei Yen, Min-Kai Lin, Sheng-Yuan Liu, Yuh-Jing Hwang
TEL: 886-2-3365-2200 FAX: 886-2-2367-7849
General: asiaa_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw Media Request: epo_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw
11F of AS/NTU Astronomy-Mathematics Building, No.1, Sec. 4, Roosevelt Rd, Taipei 10617, Taiwan, R.O.C.