::: 網站導覽 English VersionEnglish 列印友善列印 搜尋說明
成員及訪客 > 天文所研究人員及技術人員

天文所研究人員及技術人員

依英文姓氏排列

艾宗瀚 Ai, Zhong-Han cv 碩士生 / 中大物理所
Amara, Adam 訪問學者 (英國朴茨茅斯大學)
浅田圭一 Asada, Keiichi cv 副研究員長聘
白松德 Bandopadhyay, Somdeb cv 博士生 / 台大應力所
包傑夫 Bower, Geoffrey cv 資深研究天文學家
Broadhurst, Tom cv 訪問學者 (Ikerbasque, Spain)
席門傑 Cemeljic, Miljenko cv 訪問學者 (波蘭科學院哥白尼天文中心)
張慈錦 Chang, Tzu-Ching cv 訪問學者 (加州理工學院噴射推進實驗室)
張晏賓 Chang, Yen-Pin cv 計畫工程師
張亦杰 Chang, Yi-Chieh cv 大學生/台大物理系
張蔭昌 Chang, Yin-Chang cv 資深計畫工程師
張雨晏 Chang, Yu-Yen cv 訪問學者 (中興大學)
張永進 Chang, Yung-Chin cv 資深計畫工程師
陳靖方 Chen, Ching-Fang cv 碩士生/台大電信工程所
陳庠宇 Chen, Hsiang-Yu cv 大學生 / 台大物理系
陳心躍 Chen, Hsin-Yo cv 計畫機械工程師
陳以忱 Chen, I-Chenn cv ASIAA CASA Development Center (ACDC)軟體工程師
陳昭珊 Chen, Joshua cv 資深資訊人員
陳柏安 Chen, Pai-An cv 機械工程師
陳琮棋 Chen, Tsung-Chi cv 碩士生/台大天文所
陳韋安 Chen, Wei-An cv 碩士生 / 台大天文物理所
陳韋誠 Chen, Wei-Cheng 博士生/中大電機工程所
陳文翊 Chen, Wun-Yi cv 博士生/台大天文物理所
陳彥樺 Chen, Yen-Hua cv 大學生/台大機械系
陳永濬 Chen, Yung-Jiun cv 大學生 / 台大物理系
陳慈鴻 Chen Lin, Tzu-Hong cv 大學生/台大物理系
鄭又華 Cheng, Yu-Hua 碩士生/台大電信工程所
江政錦 Chiang, Cheng-Chin cv ASIAA CASA Development Center (ACDC)軟體工程師
江宜達 Chiang, I-Da cv 博士後研究
簡誠 Chien, Chen cv 計畫電機工程師
Chilson, Ryan cv Electronic/Electrical Technician
章朝盛 Chiong, Chau-Ching cv 資深計畫工程師
張家昀 Chong, Jia-Yun cv 大學生 / 台大生命科學系
周瞿毅 Chou, Chueh-Yi cv 研究助技師
周美吟 Chou, Mei-Yin cv EPO 計畫科學家
周育如 Chou, Yu-Ru cv 碩士生 / 清大物理所
朱雅妤 Chu, Ya-Yu cv 大學生/師大地科系
朱有花 Chu, You-Hua cv 特聘研究員
莊鎮宇 Chuang, Chen-Yu cv 碩士生 / 清大天文所
莊宗翰 Chuang, Tsung-Han cv 大學生 / 淡大物理系
印卓妮 Das, Indrani cv 博士後研究
董若冰 Dong, Ruobing cv 訪問學者; 加拿大維多利亞大學
Dore, Olivier 訪問學者 (美國國家航空暨太空總署/加州理工學院噴射推進實驗室)
答頌納 Dutta, Somnath cv 博士後研究
Fraser, Wesley C. 訪問學者 (赫茲伯格天文物理學研究所)
高振凱 Gao, Zhen-Kai cv 博士生/中大天文研究所
韓之強 Han, Johnson cv 研究副技師
何英宏 Harsono, Daniel Santoso cv 合聘助研究員; 清大天文所合聘
何晉廷 Ho, Chin-Ting cv 計畫機械工程師
何孟遠 Ho, Meng Yuan cv 碩士生/台大物理所
賀曾樸 Ho, Paul cv 通信研究員
謝寶慶 Hsieh, Bau-Ching cv 計畫研究經理 - SuMire
謝和峯 Hsieh, He-Feng cv 訪問博士後研究 (清華大學)
謝宏立 Hsieh, Henry cv 訪問學者 (美國行星科學研究中心)
謝佳慧 Hsieh, Winny cv 行政室主管; 研究技師
許芳榆 Hsu, Fang Yu cv 接收機工程師
許博智 Hsu, Po-Chih cv 碩士生 / 中大天文所
許棨甯 Hsu, Qi-Ning cv 博士生/台大天文物理所
許世穎 Hsu, Shih-Ying cv 博士生/台大物理所
許書輔 Hsu, Shu-Fu cv 電子工程師
胡英祈 Hu, Ying-Chi cv 碩士生 / 清大天文所
黃智威 Huang, Chih-Wei Locutus cv GLT/VLBI 支援科學家
黃君颺 Huang, Chun-Yang cv 大學生 / 台大物理系
黃莉容 Huang, Li Jung 碩士生/台大電信工程所
黃炳杰 Huang, Pin Jie cv 計畫機械工程師
黃柏盛 Huang, Po-Sheng cv 訪問博士後研究
黃天偉 Huang, Tian-Wei 研究員; 台大電機工程學系合聘
井上拓也 Inoue, Takuya cv 博士生/台大物理所
簡鴻裕 Jian, Hung-Yu cv 支援科學家
高若水 Kao, Jo-Shui cv 大學生 / 清大物理系
卡兒 Karr, Jennifer cv 支援科學家
郭駿毅 Koay, Kevin Jun Yi cv GLT/VLBI 支援天文學家
小山翔子 Koyama, Shoko cv 訪問學者 (新潟大學)
柯如本 Krasnopolsky, Ruben cv CompAS 計畫科學家
管一政 Kuan, Yi-Jehng cv 研究員; 師大地科系合聘
久保義晴 Kubo, Derek Y. cv Chief Engineer of Hawaii Operations
郭政育 Kuo, Cheng-Yu cv 訪問學者 (中山大學物理系)
郭奕萱 Kuo, I-Hsuan cv 大學生 / 台大大氣科學系
郭岳芳 Kuo, Yue-Fang cv 訪問學者 (元智大學電機系)
賴政翰 Lai, Cheng-Han cv 大學生 / 中正物理系
賴致學 Lai, Chih, Hsueh 碩士生/台大電信工程所
賴詩萍 Lai, Shih-Ping cv 訪問學者 (清華大學物理系)
藍鼎文 Lan, Ting-Wen cv 合聘助研究員; 台大天文物理所合聘
李芳遠 Lee, Bangwon cv 支援天文學家
李景輝 Lee, Chin-Fei cv 副所長; 特聘研究員
李德春 Lee, Der-Chuen cv 副研究員; 中研院地球所合聘
李漢琮 Lee, Han-Tsung cv 碩士生/台大物理所
李秀珍 Lee, Sujin cv 博士後研究
李曼 Lehmann, Marius cv 博士後研究
連馬修 Lehner, Matthew cv TAOS計畫首席科學家
李傳睿 Li, Chuan-Jui cv 博士後研究
李杰銘 Li, Jie-Ming cv 大學生/台大物理系
廖政霖 Liao, Cheng-Lin cv 碩士生/台大天文物理所
廖廷涓 Liao, Ting-Juan cv 大學生/台大物理系
廖偉鈞 Liao, Wei Chun cv 碩士生/中興大學物理所
林仁良 Lim, Jeremy cv 兼任研究員; 香港大學
林凱揚 Lin, Kai-Yang cv 專案研究人員
林明楷 Lin, Min-Kai cv 副研究員長聘
林明儀 Lin, Ming-Yi cv ASIAA CASA Development Center (ACDC)軟體工程師
林上景 Lin, Shang-Jing cv 大學生 / 清大物理系
林聖鈞 Lin, Sheng-Jun cv 博士後研究
林素蓮 Lin, Suh-Lian cv 天文所網管
凌鴻緒 Ling, Hung-Hsu cv PFS 系統工程師
凌郁涵 Ling, Yu-Han cv 碩士生 / 台大天文物理所
劉柏賢 Liu, Bo-Xian cv 大學生/台大物理系
劉君帆 Liu, Chun-Fan cv Theory 支援科學家
劉冠宇 Liu, Kuan-Yu cv 計畫工程師
劉宇軒 Liu, Yu-Hsuan cv 大學生 / 師大物理系
羅文斌 Lo, Wen-Ping cv 博士生/台大物理所
呂柔蒨 Lu, Lou Chien cv 機械工程師
呂維鈞 Lu, Wei-Chun cv 計畫工程師
馬中珮 Ma, Chung-Pei cv 兼任研究員; 美國加州大學柏克萊分校
馬唯傑 Ma, Wei-Chieh 碩士生/台大電信工程所
馬恩迪 Marshall, Jonathan cv 國科會研究學者
馬柏翔 Martin-Cocher, Pierre cv 資深電子工程師
星韓東 Moraghan, Anthony cv ALMA 支援科學家及ACDC副經理
中村雅德 Nakamura, Masanori cv 訪問學者 (八戸工業高等専門学校)
皓月 Narang, Mayank cv 博士後研究
吳志恆 Ng, Chi-Hang cv 博士生/台大物理所
吳建宏 Ng, Kin-Wang cv 研究員; 中研院物理所合聘
粘家睿 Nian, Jia-Ruei cv 機械工程師
Oshiro, Peter cv YTLA Chief Electronic Tech
歐柏昇 Ou, Po-Sheng cv 博士生/台大物理所
白哲瑋 Pai, Che-Wei cv 大學生/台大物理系
彭威禮 Pen, Ue-Li cv 所長; 特聘研究員
潘保玉 Phan, Bao-Ngoc cv 訪問學者 (越南胡志明國際大學物理系)
卜宏毅 Pu, Hung Yi cv 訪問學者 (師範大學)
蒲思云 Pu, Sy-Yun cv 大學生 / 清大物理系
瑞菲利 Raffin, Philippe A. cv 資深機械工程師
阮哲楷 Ranjan, Adarsh cv 博士後研究
坂本和 Sakamoto, Kazushi cv 副研究員長聘
沈準燮 Shim, Junsup cv 博士後研究學者
司杰洛 Smallwood, Jeremy Lewis cv 博士後研究學者
蘇裕農 Su, Yu-Nung cv 計畫研究經理/ALMA ARC 經理
孫詠晴 Sun, Yung-Ching cv 大學生 / 台大機械工程學系
蘇游瑄 Suyu, Sherry cv 訪問學者(德國慕尼黑馬克斯·普朗克天體物理研究所)
高橋智子 Takahashi, Satoko cv 訪問學者 (日本國家天文台)
高桑繁久 Takakuwa, Shigehisa cv 訪問學者 (鹿兒島大學)
譚雪瑩 Tam, Sut Ieng cv 博士後研究
齊孝嵐 Teachey, Alexander cv 博士後研究學者
寺田由佳 Terada, Yuka cv 博士生/台大天文物理所
鳥羽儀樹 Toba, Yoshiki cv 訪問博士後研究 (日本京都大學)
蔡松翰 Tsai, Sung-Han cv 博士生/台大物理所
曾獻群 Tseng, Hsien-Chun cv 高效能運算系統人員
曾耀寰 Tseng, Yao-Huan cv 資訊服務室主管; 研究副技師
董沛承 Tung, Pei-Cheng cv 碩士生/台大應用物理所
上田周太朗 Ueda, Shutaro cv 國科會研究學者
王伯洲 Wang, Bo-Jhou cv ERG 支援科學家
王暉 Wang, Huei 研究員; 台大電機系合聘
汪仁鴻 Wang, Jen-Hung cv EPO主管, 研究助技師
王嘉瑋 Wang, Jia-Wei cv 博士後研究
王國松 Wang, Kuo-Song cv ALMA 支援科學家及ACDC副經理
王祥至 Wang, Shiang-Chih cv 博士生 / 台大天文物理所
王士豪 Wang, Shih-Hao cv 博士後研究
王為豪 Wang, Wei-Hao cv 副所長; 研究員
王亞琪 Wang, Ya-Chi cv 碩士生 / 台大物理所
王禹然 Wang, Yu-Jan cv 碩士生/台大物理所
魏韻純 Wei, Emily cv 學術資訊專員
吳俊輝 Wu, Jiun-Huei Proty cv 研究員; 台大物理系合聘
吳孟儒 Wu, Meng-Ru 助研究員; 中研院物理所合聘
吳宗霖 Wu, Tsung-Lin cv 碩士生/師大地科所
顏吉鴻 Yan, Chi-Hung cv OIR/EPO計畫支援工程師
楊坤寶 Yang, Kun-Bao cv 碩士生 / 台大物理所
葉祐廷 Yeh, You-Ting cv 博士生 / 清大物理所
嚴健彰 Yen, Chien-Chang cv 訪問學者 (輔仁大學數學系)
顏士韋 Yen, Hsi-Wei cv 副研究員長聘
嚴葦玲 Yen, Wei-Ling cv 電腦軟體工程師
游凱安 You, Kai-An cv 大學生 / 清大物理系
游雨婕 Yu, Yu-Chieh cv 大學生/台大物理系
諸葛莎夏 Zeegers, Sascha Tamara cv 訪問博士後研究 (歐洲太空研究暨技術中心)
張智威 Zhang, Zhi-Wei Kiwi cv TAOS 支援工程師/科學家
鄒橐明 Zou, Tony cv 資深資訊人員
電話: 886-2-3365-2200 傳真: 886-2-2367-7849
一般事務: asiaa_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw 媒體連絡: epo_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw
台北市10617羅斯福路四段1號 中央研究院/台灣大學天文數學館11樓