::: 網站導覽 English VersionEnglish 列印友善列印 搜尋說明
成員及訪客 > 天文所研究人員及技術人員

天文所研究人員及技術人員

依英文姓氏排列

杜雷夫 , Abdurrouf cv 博士後研究
Amara, Adam 訪問學者 (英國朴茨茅斯大學)
浅田圭一 Asada, Keiichi cv 副研究員長聘
白松德 Bandopadhyay, Somdeb cv 博士生 / 台大應力所
包傑夫 Bower, Geoffrey cv 資深研究天文學家
Broadhurst, Tom cv 訪問學者 (Ikerbasque, Spain)
席門傑 Cemeljic, Miljenko cv 訪問學者 (波蘭科學院哥白尼天文中心)
張愛晨 Chang, Ai-Chen 碩士生/台大電信工程所
章展誥 Chang, Rex Chan-Kao cv 訪問學者 (中央大學)
張天皓 Chang, Tien-Hao cv 資料分析軟體工程師
張慈錦 Chang, Tzu-Ching cv 訪問學者 (加州理工學院噴射推進實驗室)
張晏賓 Chang, Yen-Pin cv 計畫工程師
張亦杰 Chang, Yi-Chieh cv 大學生/台大物理系
張蔭昌 Chang, Yin-Chang cv 資深計畫工程師
張雨晏 Chang, Yu-Yen cv 訪問學者 (中興大學)
張永進 Chang, Yung-Chin cv 資深計畫工程師
陳心躍 Chen, Hsin-Yo cv 計畫機械工程師
陳以忱 Chen, I-Chenn cv ASIAA CASA Development Center (ACDC)軟體工程師
陳昭珊 Chen, Joshua cv 資深資訊人員
陳柏安 Chen, Pai-An cv 機械工程師
陳琮棋 Chen, Tsung-Chi cv 大學生/台大物理系
陳煒淮 Chen, Wei Huai cv 大學生/台大物理系
陳韋安 Chen, Wei-An cv 大學生 / 成大物理系
陳韋誠 Chen, Wei-Cheng 博士生/中大電機工程所
陳文翊 Chen, Wun-Yi cv 博士生/台大天文物理所
陳彥樺 Chen, Yen-Hua cv 大學生/台大機械系
江政錦 Chiang, Cheng-Chin cv ASIAA CASA Development Center (ACDC)軟體工程師
江宜達 Chiang, I-Da cv 博士後研究
簡誠 Chien, Chen cv 計畫電機工程師
錢俊嘉 Chien, Chun-Chia 碩士生/台大電信工程所
Chilson, Ryan cv Electronic/Electrical Technician
章朝盛 Chiong, Chau-Ching cv 資深計畫工程師
邱懷萱 Chiu, Huai-Hsuan cv 大學生/台大物理系
闕志鴻 Chiueh, Tzi-Hong cv 研究員; 台大物理系合聘
周瞿毅 Chou, Chueh-Yi cv 研究助技師
周美吟 Chou, Mei-Yin cv EPO 計畫科學家
周育如 Chou, Yu-Ru cv 大學生 / 中大光電科學與工程學系
朱雅妤 Chu, Ya-Yu cv 大學生/師大地科系
朱有花 Chu, You-Hua cv 特聘研究員
莊鎮宇 Chuang, Chen-Yu cv 碩士生 / 清大天文所
莊曜聰 Chuang, Yao-Tsung cv 碩士生/台大物理所
鍾佳穎 Chung, Chia-Ying cv 碩士生/台大物理所
Cook, Kem cv 訪問學者
董若冰 Dong, Ruobing cv 訪問學者; 加拿大維多利亞大學
Dore, Olivier 訪問學者 (美國國家航空暨太空總署/加州理工學院噴射推進實驗室)
答頌納 Dutta, Somnath cv 博士後研究
Fraser, Wesley C. 訪問學者 (赫茲伯格天文物理學研究所)
高振凱 Gao, Zhen-Kai cv 博士生/中大天文研究所
韓之強 Han, Johnson cv 研究副技師
何英宏 Harsono, Daniel Santoso cv 合聘助研究員; 清大天文所合聘
何晉廷 Ho, Chin-Ting cv 計畫機械工程師
何孟遠 Ho, Meng Yuan cv 大學生/台大物理系
賀曾樸 Ho, Paul cv 通信研究員
謝寶慶 Hsieh, Bau-Ching cv 計畫研究經理 - SuMire
謝和峯 Hsieh, He-Feng cv 訪問博士後研究 (清華大學)
謝宏立 Hsieh, Henry cv 訪問學者 (美國行星科學研究中心)
謝佳慧 Hsieh, Winny cv 行政室主管; 研究技師
許芳榆 Hsu, Fang Yu cv 接收機工程師
許博智 Hsu, Po-Chih cv 碩士生 / 中大天文所
許棨甯 Hsu, Qi-Ning cv 博士生/台大天文物理所
許世穎 Hsu, Shih-Ying cv 博士生/台大物理所
許書輔 Hsu, Shu-Fu cv 電子工程師
許淵明 Hsu, Yuan-Ming cv 大學生/台大物理系
胡英祈 Hu, Ying-Chi cv 清大物理系
黃智威 Huang, Chih-Wei Locutus cv GLT/VLBI 支援科學家
黃莉容 Huang, Li Jung 碩士生/台大電信工程所
黃炳杰 Huang, Pin Jie cv 計畫機械工程師
黃士銘 Huang, Shih Ming cv 碩士生/台大電信工程所
黃耀德 Huang, Ted cv 研究技師
黃天偉 Huang, Tian-Wei 研究員; 台大電機工程學系合聘
黃于瑄 Hwang, Yu-Hsuan cv 資料分析軟體工程師
井上拓也 Inoue, Takuya cv 博士生/台大物理所
簡鴻裕 Jian, Hung-Yu cv 支援科學家
唐牛宏 Karoji, Hiroshi cv 訪問學者 (日本自然科學研究機構)
卡兒 Karr, Jennifer cv 支援科學家
郭駿毅 Koay, Kevin Jun Yi cv GLT/VLBI 支援天文學家
小山翔子 Koyama, Shoko cv 訪問學者 (新潟大學)
柯如本 Krasnopolsky, Ruben cv CompAS 計畫科學家
管一政 Kuan, Yi-Jehng cv 研究員; 師大地科系合聘
久保義晴 Kubo, Derek Y. cv Chief Engineer of Hawaii Operations
郭政育 Kuo, Cheng-Yu cv 訪問學者 (中山大學物理系)
郭奕萱 Kuo, I-Hsuan cv 大學生 / 台大大氣科學系
郭岳芳 Kuo, Yue-Fang cv 訪問學者 (元智大學電機系)
賴詩萍 Lai, Shih-Ping cv 訪問學者 (清華大學物理系)
藍鼎文 Lan, Ting-Wen cv 合聘助研究員; 台大天文物理所合聘
劉晟 Lau, Shing cv 碩士生/台大物理所
李芳遠 Lee, Bangwon cv 支援天文學家
李德春 Lee, Der-Chuen cv 副研究員; 中研院地球所合聘
李漢琮 Lee, Han-Tsung cv 碩士生/台大物理所
李曼 Lehmann, Marius cv 博士後研究
連馬修 Lehner, Matthew cv TAOS計畫首席科學家
李傳睿 Li, Chuan-Jui cv 博士後研究
李冠宏 Li, Guan-Hong cv 碩士生/台大天文物理所
李杰銘 Li, Jie-Ming cv 大學生/台大物理系
廖政霖 Liao, Cheng-Lin cv 碩士生/台大天文物理所
廖偉鈞 Liao, Wei Chun cv 碩士生/中興大學物理所
廖祐葳 Liao, Yu-Wei cv 支援科學家
林仁良 Lim, Jeremy cv 兼任研究員; 香港大學
林凱揚 Lin, Kai-Yang cv 支援科學家
林明楷 Lin, Min-Kai cv 副研究員長聘
林明儀 Lin, Ming-Yi cv ASIAA CASA Development Center (ACDC)軟體工程師
林上景 Lin, Shang-Jing cv 大學生 / 清大物理系
林素蓮 Lin, Suh-Lian cv 天文所網管
林彥廷 Lin, Yen-Ting cv 副研究員長聘
凌鴻緒 Ling, Hung-Hsu cv PFS 系統工程師
劉君帆 Liu, Chun-Fan cv Theory 支援科學家
劉冠宇 Liu, Kuan-Yu cv 計畫工程師
劉宇軒 Liu, Yu-Hsuan cv 大學生 / 師大物理系
羅文斌 Lo, Wen-Ping cv 博士生/台大物理所
呂柔蒨 Lu, Lou Chien cv 機械工程師
呂維鈞 Lu, Wei-Chun cv 計畫工程師
馬中珮 Ma, Chung-Pei cv 兼任研究員; 美國加州大學柏克萊分校
馬唯傑 Ma, Wei-Chieh 碩士生/台大電信工程所
真喜屋龍 Makiya, Ryu cv 博士後研究
馬柏翔 Martin-Cocher, Pierre cv 資深電子工程師
Mills, Adam cv Jr. Electrical Technician
麥善德 Molnar, Sandor cv 客座副教授
星韓東 Moraghan, Anthony cv ALMA 支援科學家及ACDC副經理
中村雅德 Nakamura, Masanori cv 訪問學者 (八戸工業高等専門学校)
吳志恆 Ng, Chi-Hang cv 博士生/台大物理所
吳建宏 Ng, Kin-Wang cv 研究員; 中研院物理所合聘
吳源深 Ng, Yuen-Sum 博士生/台大電信工程所
粘家睿 Nian, Jia-Ruei cv 機械工程師
Oshiro, Peter cv YTLA Chief Electronic Tech
歐柏昇 Ou, Po-Sheng cv 博士生/台大物理所
白哲瑋 Pai, Che-Wei cv 大學生/台大物理系
朴鍾浩 Park, Jongho cv EACOA 博士後研究
彭威禮 Pen, Ue-Li cv 所長; 特聘研究員
潘保玉 Phan, Bao-Ngoc cv 客座專家 (越南胡志明國際大學物理系)
卜宏毅 Pu, Hung Yi cv 訪問學者 (師範大學)
瑞菲利 Raffin, Philippe A. cv 資深機械工程師
沙德培 Sahu, Dipen cv 博士後研究
坂本和 Sakamoto, Kazushi cv 副研究員長聘
沈準燮 Shim, Junsup cv 博士後研究學者
Smallwood, Jeremy cv 國家理論科學研究中心 (訪問博士後研究)
蘇裕農 Su, Yu-Nung cv 計畫研究經理/ALMA ARC 經理
蘇游瑄 Suyu, Sherry cv 訪問學者(德國慕尼黑馬克斯·普朗克天體物理研究所)
高橋智子 Takahashi, Satoko cv 訪問學者 (日本國家天文台)
高桑繁久 Takakuwa, Shigehisa cv 訪問學者 (鹿兒島大學)
譚雪瑩 Tam, Sut Ieng cv 博士後研究
齊孝嵐 Teachey, Alexander cv 博士後研究學者
寺田由佳 Terada, Yuka cv 博士生/台大天文物理所
鳥羽儀樹 Toba, Yoshiki cv 訪問博士後研究 (日本京都大學)
崔浩 Trejo-Cruz, Alfonso cv ALMA 支援天文學家
蔡松翰 Tsai, Sung-Han cv 博士生/台大物理所
蔡瑋軒  Tsai, Wei-Hsuan 碩士生/台大電信工程所
曾獻群 Tseng, Sam cv 高效能運算系統人員
曾耀寰 Tseng, Yao-Huan cv 資訊服務室主管; 研究副技師
董沛承 Tung, Pei-Cheng cv 大學生/台大物理系
王伯洲 Wang, Bo-Jhou cv ERG 支援科學家
王暉 Wang, Huei 研究員; 台大電機系合聘
汪仁鴻 Wang, Jen-Hung cv EPO主管, 研究助技師
王嘉瑋 Wang, Jia-Wei cv 博士後研究
王國松 Wang, Kuo-Song cv ALMA 支援科學家及ACDC副經理
王祥宇 Wang, Shiang-Yu cv 副所長; 研究員
王為豪 Wang, Wei-Hao cv 副所長,研究員
王彥竣 Wang, Yan-Jun cv 碩士生/台大天文物理所
王耀德 Wang, Yao-Te cv 碩士生/台大天文物理所
王禹然 Wang, Yu-Jan cv 大學生/台大物理系
魏韻純 Wei, Emily cv 學術資訊專員
吳俊輝 Wu, Jiun-Huei Proty cv 研究員; 台大物理系合聘
吳孟儒 Wu, Meng-Ru 助研究員; 中研院物理所合聘
吳柏鋒 Wu, Po-Feng cv EACOA博士後研究
吳宗霖 Wu, Tsung-Lin cv 大學生/師大地科系
顏吉鴻 Yan, Chi-Hung cv OIR/EPO計畫支援工程師
葉祐廷 Yeh, You-Ting cv 研發替代役
嚴健彰 Yen, Chien-Chang cv 訪問學者 (輔仁大學數學系)
嚴葦玲 Yen, Wei-Ling cv 電腦軟體工程師
游雨婕 Yu, Yu-Chieh cv 大學生/台大物理系
張智威 Zhang, Zhi-Wei Kiwi cv TAOS 支援工程師/科學家
鄒橐明 Zou, Tony cv 資深資訊人員
電話: 886-2-3365-2200 傳真: 886-2-2367-7849
一般事務: asiaa_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw 媒體連絡: epo_replace2@_asiaa.sinica.edu.tw
台北市10617羅斯福路四段1號 中央研究院/台灣大學天文數學館11樓